Categories:

Webinar i njegova uspješna organizacija

Webinar je prezentacija, seminar, predavanje ili radionica, emitirana putem Interneta u obliku simultanog prijenosa audiovizualnih podataka. Time se omogućuje učenje na daljinu, a počeli su se primjenjivati još 1990-ih. Već desetak godina kasnije njihova je primjena postala česta kako u poslovanju, tako i u visokom obrazovanju.

U odnosu na tradicionalne forme, priprema webinara postavlja nove izazove: tehničke i one vezane za instrukcijski dizajn

Uspješan webinar aktivirat će polaznike prije, za vrijeme i nakon emitiranja, potičući ih na samostalan rad i istraživanje. Međutim, za takav rezultat potrebno je pripremi pristupiti uz puno pažnje, posebno komunikaciji sa sudionicima. 

Pripremne aktivnosti za webinar

Promocija webinara ima važnu ulogu u regrutiranju kvalitetne publike i povećanju vidljivosti događaja. Pravovremenom objavom vremena održavanja, tehničkih i drugih preduvjeta sudjelovanju, kao i očekivanih ishoda za sudionike, potencijalni polaznik lakše će donijeti odluku o prijavi.

Osim opće promocije na društvenim mrežama, web stranicama i drugim kanalima, prijavljene sudionike potrebno je i izravno kontaktirati. Slanje e-mailova s podsjetnikom na događaj nekoliko dana uoči webinara, a zatim i dan ranije, može značajno doprinijeti posjećenosti događaja. Također, e-podsjetnik sat prije početka događaja može pomoći sudioniku da pravovremeno osigura uvjete u kojima će slušati webinar. 

Organizacija provedbe webinara

U društvu u kojem smo svi u virtualnom svijetu više nego u realnosti, dodatni sadržaji u digitalnom okruženju mogu dovesti do potpunog zasićenja. To pogotovo vrijedi za online događaje s malim udjelom interaktivnosti: fizička odsutnost može lako postati i odsutnost duhom. Nažalost, zbog fizičke udaljenosti, moderator ili predavač na webinaru ima ograničeni utjecaj na razinu posvećenosti sudionika.

Međutim, postoje metode kojima možete povećati vjerojatnost da će fokus sudionika ostati na webinaru. Jedna od njih je postavljanje pitanja sudionicima tijekom webinara (u intervalima do 10 minuta). Suvremena tehnologija pruža različite mogućnosti, pa to primjerice mogu biti vrlo kratki kvizovi o prethodno odslušanom sadržaju ili jednostavno – kratka sesija s pitanjima sudionika. 

Moderator i prezenter nikada ne bi trebali biti iste osobe, a poželjno je da moderator tijekom provedbe webinara u redovnim intervalima ponovi temu o kojoj se raspravlja i ponovi imena govornika. Također, bar jednom tijekom provedbe webinara, moderator bi trebao napraviti sažetak prethodno odslušanog dijela te najaviti sljedeći. Iznošenje sažetka cijelog webinara pred kraj događaja nikada ne treba izostaviti.

Što nakon webinara?

Nakon održanog webinara važno je tražiti povratnu informaciju sudionika, najbolje u obliku kratke anonimne ankete. Ona može pomoći u povećanju kvalitete budućih webinara, ali isto tako omogućiti sudionicima da otvoreno iznesu svoje dojmove i prijedloge poboljšanja.  

Osim ankete i zahvale na sudjelovanju, sudionicima je poželjno poslati sažetak održanog događaja, zaključke te popis literature ili poveznice na kojima mogu nastaviti svoje istraživanje teme. Osim sudionicima, takve će informacije biti korisne i onima koji su se prijavili ali nisu sudjelovali na samom događaju. 

Ako je održani webinar dio većeg ciklusa, ponekad je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se zadržao interes sudionika. Društvene mreže izvrstan su alat za poticanje komunikacije između organizatora i sudionika, ali i sudionika međusobno. Primjerice, osnivanje LinkedIn grupe koja okuplja sudionike webinara i poticanje tematske diskusije unutar nje, može osigurati kvalitetnu interakciju i umrežavanje članova.

Jasno je kako, u odnosu na druge oblike prijenosa znanja, webinar ima brojne prednosti, ali i specifične zahtjeve. S obzirom na velik broj aktivnosti povezanih s provedbom webinara, kao i na tehnički aspekt provedbe, ponekad je njegovu pripremu i organizaciju najbolje prepustiti profesionalcima.

Tags:

Comments are closed