Categories:

Hackathon i ključni elementi njegove organizacije

Hackathon je, tijekom proteklog desetljeća, zauzeo posebno mjesto kao natjecateljska forma koja generira inovacije, ali i potiče učenje. Najjednostavnije rečeno, riječ je o vremenski ograničenom događaju, organiziranom s ciljem rješavanja određenog problema, odnosno izazova. Vrlo često ih organiziraju poduzetnici i korporacije, ali podjednako su primjenjivi u visokom obrazovanju te među organizacijama civilnog društva. 

Svrha događaja

Nisu svi hackathoni isti, a ovisno o svrsi, razlikuju se i njihova obilježja. Kad je riječ o poslovnom sektoru, svrha je najčešće privući inovatore te generirati određeni broj start-up tvrtki s potencijalom uspješnog poslovanja. U visokom obrazovanju upotrebljavaju se kao metoda učenja kroz rješavanje stvarnih problema. Također, hackathon-i se organiziraju kako bi se oko zajedničkog interesa okupila interdisciplinarna zajednica studenata, istraživača i profesionalaca. Prije pripremnih radnji za ovakav događaj, iznimno je važno razumjeti svrhu njegovog provođenja. 

Tema hackathon-a

Svrha hackathon-a najčešće je vidljiva u načinu na koji je definirana njegova tema. Često se organiziraju s fokusom na društveno važne teme (npr. očuvanje okoliša i klime), ali mogu biti vezani uz određenu tržišnu nišu i potrebu za inovativnim rješenjima u istoj.

Broj sudionika

Hackathon-i mogu biti manji događaji na kojima sudjeluje do pedeset osoba, ali ima i onih s nekoliko stotina sudionika. Treba istaknuti kako je hackathon uvijek kolaborativna forma: rad se odvija u manjim timovima. Takva je organizacija uobičajena bez obzira na to je li riječ o globalnom ili lokalnom događaju. 

Postavljanje izazova

Već u prvim koracima pripreme, potrebno je definirati problem odnosno izazov koji će se postaviti sudionicima. Postavljanje izazova od iznimne je važnosti za uspješnost događaja. Istraživanja su pokazala kako su jednostavni izazoi često nedostatno motivirajući za sudionike. S druge strane, vrlo složeni izazovi rezultiraju nedovoljno razrađenim ili nepotpunim rješenjima, čiji je razvoj teško nastaviti nakon hackathon-a. Izazovi moraju biti specifični i jasni, a poželjno ih je dodatno pojasniti sudionicima uoči natjecanja.

Hackathon: trajanje i ishodi 

Što se očekuje od sudionika tijekom trajanja događaja? Timovi ne smiju biti u dvojbi oko toga što moraju stvoriti za vrijeme zajedničkog rada. To može biti prototip, provjera inovativnog koncepta (eng. Proof of Concept ili PoC) ili nešto treće. Sukladno onome što se očekuje kao rezultat, potrebno je realistično definirati trajanje natjecanja. Uobičajeno se hackathon-i održavaju kao višednevne forme u trajanju od 1 do 3 dana, pri čemu se rad organizira u intenzivnim blokovima od nekoliko sati. 

Priprema hackathon-a je višemjesečan zadatak koji zahtjeva učestalu komunikaciju sa sudionicima, a njima pruža izvanredne prilike za učenje i sklapanje dragocjenih poslovnih kontakata.

Tags:

Comments are closed