Categories:

Andragonica provodi aktivnosti promidžbe i vidljivosti za projekt „Obrada građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada”. Projekt je financiran kroz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom […]

Categories:

Hackathon je, tijekom proteklog desetljeća, zauzeo posebno mjesto kao natjecateljska forma koja generira inovacije, ali i potiče učenje. Najjednostavnije rečeno, riječ je o vremenski ograničenom događaju, organiziranom s ciljem rješavanja određenog problema, odnosno izazova.

Categories:

Webinar je prezentacija, seminar, predavanje ili radionica, emitirana putem Interneta u obliku simultanog prijenosa audiovizualnih podataka. Time se omogućuje učenje na daljinu, a počeli su se primjenjivati još 1990-ih. Već desetak godina kasnije njihova je primjena postala česta kako u poslovanju, tako i u visokom obrazovanju.

Categories:

Instrukcijski dizajn je sustav procedura za razvoj obrazovnih kurikuluma na dosljedan i pouzdan način. Riječ je o iterativnom procesu, koji prvenstveno uključuje planiranje ishoda te odabir učinkovitih strategija poučavanja i učenja. Sastavni dio instrukcijskog dizajna su i odabir prikladnih tehnologija i medija, kao i mjerenje učinkovitosti poučavanja, odnosno učenja.
Co-design i igra

Categories:

Co-design pristup podrazumijeva aktivnu participaciju sudionika u kreativnom stvaranju novog sadržaja kroz interakciju s postojećim dizajnom i istraživačkim timom, gdje važnu ulogu ima i igra. Prema co-design pristupu svi ljudi su kreativni, a budući korisnici mogu donijeti jedinstveni i drugačiji pogled na dizajn i smjer inovacije.

Categories:

Instrukcijski dizajn suočava se s brojnim izazovima od kojih je zasigurno najveći-motivacija. Kako biste povećali motivaciju, a samim time i participaciju sudionika Vaših radionica, edukacija i obrazovnih programa, učenje treba temeljiti na unaprijed postavljenim ishodima.